Yeşil Hafta Tartışması 2023: Avrupa, gıda güvenliği ve üretimi konusunda nasıl öncülük edebilir?


Euronews’in Yeşil Haftası kapsamında uzman panelimiz, Avrupa’nın iklim değişikliği ve artan küresel açlık karşısında gıda güvenliğini geleceğe nasıl hazırlayabileceğini keşfedecek.

Küresel olarak giderek daha fazla insan aç kalıyor. Dünya Gıda Programı (WFP), 2019’da etkilenen sayının iki katından fazla olan 345 milyon insanın şu anda akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor.

COVID-19 salgınının birleşik şokları, Ukrayna’daki savaş ve giderek artan gıda, yakıt ve gübre maliyetleri, Avrupa ve dünya çapında bir yaşam maliyeti krizini ateşledi.

İklim acil durumu da bir rol oynuyor. Göre BMiklim değişikliği artık küresel açlığın “önde gelen nedenlerinden” biri ve dünya acil önlem almazsa gıda krizi muhtemelen “kontrolden çıkacak”.

Durum en çok Somali ve Etiyopya gibi Doğu Afrika ülkelerinde acil olsa da, iklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada hissediliyor. Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yakın tarihli bir araştırmasına göre, Avrupa’da gıda güvenliği aşırı hava koşulları tarafından tehdit ediliyor ve kıta 2018’den beri kuraklık içinde.

Gıda sisteminin kendisinin iklim etkileriyle durum daha karmaşık hale geliyor ve küresel gıda üretiminden kaynaklanan emisyonların iklim değişikliğini daha da kötüleştirdiği bir geri bildirim döngüsü yaratıyor.

İklim acil durumu tırmanırken, teknoloji ve inovasyon gıda sistemlerini daha dayanıklı hale getirecek mi? Ve eğer cevap yenilikse, bunun bedelini kim ödeyecek?

Avrupa geleceğe bakarken, değişen iklim diyetlerimiz için ne anlama gelecek ve tüketici gıda seçimleri bizi daha sürdürülebilir bir yöne yönlendirmeye yardımcı olacak mı?

Euronews’in Yeşil Haftası kapsamında, bu önemli soruları ve daha fazlasını canlı tartışmamız sırasında bir uzmanlar paneline yönelteceğiz. 8 Haziran Perşembe 15:00 (CEST)

Panelimizle tanışın:

Edward Davey, Ortaklıklar Direktörü, Gıda ve Arazi Kullanım Koalisyonu (FOLU) ve Eş-Direktör, Birleşik Krallık Dünya Kaynakları Enstitüsü

Edward Davey, Gıda ve Arazi Kullanımı Koalisyonu’nda Ortaklıklar Direktörüdür. FOLU’nun gıda sistemleri gündemindeki uluslararası süreçlerde ve kurumlarda gerçek ve kalıcı etki yaratmasını sağlamaktan sorumludur. Edward aynı zamanda WRI UK’nin Eş Direktörüdür. 2019 yılında yayınlanan ‘Given Half A Chance: Ten Ways to Save the World’ kitabının yazarıdır.

Dr. Lee Ann Jackson, Tarım-Gıda Ticareti ve Pazarları Bölümü Başkanı, Ticaret ve Tarım Müdürlüğü, OECD

Dr. Lee Ann Jackson, OECD’de Ticaret ve Tarım Müdürlüğü’nde (TAD) Agro-Gıda Ticareti ve Pazarları Bölümü Başkanıdır. Dr Jackson, tarımsal gıda ticareti ve pazarlarına yönelik politikalarının yerel ve uluslararası performansını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hükümetler için kanıta dayalı tavsiyeler geliştiren bir ekibi yönetiyor.

Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) 16 yıl geçirdikten sonra 2020’de OECD’ye katıldı ve burada DTÖ’nün Tarım ve Mallar Bölümünde Tarım Komitesi Sekreteri olarak görev yaptı.

Prof. Mladen Radisic, CEO, Foodscale Hub ve İletişim Müdürü, CrackSense

Prof. Mladen Radišić, tarımsal gıda sektöründe teknolojik yeniliklere geçişi hızlandırmak için çalışan bir Impact Venture Studio olan Foodscale Hub’ın CEO’sudur. Aynı zamanda İşletme ve Finans alanında uzmanlaşmış bir üniversite profesörüdür.

Daha önce büyük ölçekli projeler yürütme deneyimine sahiptir ve uluslararası AB tarafından finanse edilen iş hızlandırma programları organize etmiştir. Bu projeler ve programlar, tarım-gıda, BİT, imalat, lojistik, sağlık, finans, enerji ve çevre gibi sektörleri kapsayan 300’den fazla Avrupalı ​​KOBİ’ye ve yeni girişime 15 milyon Avro sağladı.

Marloes Martens, Ürün Müdürü, İnsan Beslenmesi ve Sağlığı, Ynsect

Marloes Martens, Ÿnsect’te İnsan Beslenmesi ve Sağlığı Ürün Müdürüdür. Rolünün bir parçası olarak, satış departmanının yanı sıra yeni ürünlerin geliştirilmesinde Ar-Ge departmanıyla da çalışıyor – teknik departmanlar ve satış elemanları arasındaki bağlantıyı sağlıyor.

Maastricht Üniversitesi’nde Sağlık-Gıda İnovasyon Yönetimi yüksek lisans derecesinin bir parçası olarak, Hollanda’da elyaf tüketimini iyileştirmeyi amaçlayan bir proje olan Oatelli’yi kurdu.

Panelimize soru göndermek isterseniz, lütfen aşağıdaki formu doldurun:

Gıda üretimi iklim değişikliğine neden oluyor mu?

Gıda üretimi, küresel sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan iklim değişikliğinin önde gelen nedenlerinden biridir. Dünya Kaynakları Enstitüsü.

Hayvansal ürünler şu anda tüm tarımsal emisyonların üçte ikisini oluşturuyor ve tarım arazilerinin dörtte üçünden fazlasını kullanıyor. Dünyadaki tatlı suyun ortalama yüzde 70’i tarımsal üretim sırasında kullanıldığından, gıda üretimi de su yoğun bir iştir.

Daha da kötüsü, AB sadece 2020’de kişi başına yaklaşık 131 kg israf ederken, insan tüketimi için üretilen tüm gıdaların kabaca üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor.

AB gıda güvenliğini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?

AB, iklimi, kaynak eksikliğini ve nüfus artışını arkasındaki faktörler arasında gösteriyor. Gıda 2030 herkesin yeterli miktarda uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya sahip olmasını sağlarken, Avrupa gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan politika.

Araştırma ve yeniliği merkezine alan politika, toprak ve su bazlı üretimden gıda işleme, perakende satış ve dağıtım, paketleme, atık ve geri dönüşüm ve tüketime kadar her şeyi kapsar. AB’nin amiral gemisi Yeşil Mutabakat vizyonuyla uyumludur.

Araştırmalar, AB vatandaşlarının da değişime aç olduğunu göstermiştir. A 2022 WWF raporu Ankete katılanların yüzde 74’ü Avrupalıların çevre için daha iyi yiyecekler yemesi gerektiğine inanırken, yüzde 66’sı sürdürülebilir yiyecekler yemenin iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede kilit nokta olduğuna katılıyor.

Yine de gıda sistemlerini daha dirençli hale getirmek için, AB’nin teknolojik yenilik ve rejeneratif tarımı birleştirmesi ve aynı zamanda tahıl mahsullerinin çeşitliliğini artırması gerekiyor. esnek gıda Gelecek için.

İnovasyon, gıda sistemlerini nasıl daha dayanıklı hale getirebilir?

Mevcut gıda sistemine yenilik getirmek, özellikle iklim acil durumu geliştikçe karmaşık bir girişimdir.

Uzun vadede AB, hayvan yemi için gübreler ve bitki bazlı proteinler gibi ithalata olan bağımlılığını azaltmak ve aynı zamanda iklim sorunlarına çözüm sağlayan projeleri finanse etmek istiyor.

AB finansmanı alan en son projelerden biri de Yunanistan merkezli girişimdir. CrackSense. Proje, düzensiz su temini nedeniyle meydana gelebilen ve meyve dökümüne ve verim kaybına yol açan meyve çatlaması sorununu çözmeyi amaçlıyor. Proje, algılama teknolojilerini geliştirerek ve ölçeklendirerek, meyve koşulları hakkında diğer mahsuller için de uyarlanabilecek gerçek zamanlı veriler sağlayabiliyor.

İklim acil durumu tırmanırken, Avrupa gıda güvenliğini sağlayabilir ve çiftliklerini geleceğe hazırlayabilir mi? Bize katıl 8 Haziran Perşembe 15:00 (CEST) zamanımızın en önemli konularından birini tartışmak için.


Kaynak : https://www.euronews.com/2023/06/02/green-week-debate-2023-how-can-europe-lead-the-way-on-food-security-and-production

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir