Özbekistan-AB: İlerleme Durumu


20 Şubat’ta Özbekistan-AB ilişkilerinde gelinen noktayı kutlayan bir etkinlikte Özbekistan Büyükelçisi şu konuşmayı yaptı:

Değerli konuklar, Bayanlar ve baylar, Etkinliğimizin değerli katılımcıları,

Sizleri ağırlamak benim için büyük bir zevk ve onur.

Avrupa Dış Eylem Servisi’nin, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Konseyi’nin, medyanın ve tüm dostlarımızın seçkin temsilcilerini burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. AB Üye Devletlerinin seçkin Büyükelçilerine ve temsilcilerine özel teşekkürler.

EEAS’da Doğu Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, iyi arkadaşım Luc Devigne’i ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.

Bu etkinlikte meslektaşlarım, Özbekistan’ın Avusturya Büyükelçileri – Bay Abat Faizullaev’in Almanya’da – bana katılması çok benzersiz.
Bay Nabijon Kasimov, Fransa’ya – Bay Sardor Rustambaev ve İtalya’ya – Sayın Otabek Akbarov da bu gece burada bulunuyor.

Kardeş Orta Asya devletlerimizin büyükelçilerine de ayrıca teşekkür ederim. (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan) ve Azerbaycan.

Bugünkü etkinliğimiz, Özbekistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerlemenin durumuna adanmıştır.

Son yıllarda, Cumhurbaşkanı Sayın Shavkat Mirziyoyev’in liderliğinde, AB’yi kilit uluslararası ortaklarından biri olarak gören ve bir dizi konuda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesine özel önem veren Yeni Özbekistan’ı inşa ediyoruz.

Özbekistan’ın muazzam olumlu değişimler geçirdiğini belirtmekte fayda var.

Bugün Özbekistan, gelişiminin önemli bir aşamasındadır. Ana hedefi, Özbekistan’ın demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, sosyal odaklı bir piyasa ekonomisine sahip bir devlete dönüşme sürecinin istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve ülkenin kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlamak olan ülkede geniş kapsamlı kapsamlı reform programı devam ediyor. vatandaşların çıkarları ve hakları, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve ülkenin bağımsızlığı.

Son yıllardaki demokratik dönüşümler sayesinde, insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü gibi temel değerler toplum yaşamında bir gerçeklik haline geldi.

Ülkede güçlü bir karşılıklı saygı, hoşgörü, barış ve istikrar ortamı tesis edilmiştir. Özbekistan topraklarında yüzyıllardır oluşan etnik ve inançlar arası dostluk ve kardeşlik değerleri pekişmiştir.

Özbekistan, dış politikada Orta Asya’yı istikrar, güvenlik ve refah bölgesi haline getirmeyi amaçlayan açık, komşuluk ve pragmatik bir seyir izliyor.

Tüm dünya devletleriyle dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve genişletilmesi önceliği aktif olarak uygulanmaktadır.

Bu tutarlı, yapıcı ve dengeli politika sayesinde Orta Asya ülkeleri ile karşılıklı güven ve karşılıklı anlayış pekişmiştir.

Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için benzersiz bir mekanizma vardır – Bölge devlet başkanlarının istişare toplantıları.

Geçen yıl 21 Temmuz’da yapılan İstişare Toplantısı sırasında Kırgızistan’da tarihi bir belge – 21. Yüzyılda Orta Asya’nın Kalkınması için Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması – imzalandı.

Bu önemli anlaşmanın kabulü, halklarımızın refahı ve kalkınması için bölge ülkelerinin potansiyelini birleştirmenin eşsiz bir örneğidir.

Özbekistan’ın çok taraflı formatlardaki rolü yoğunlaştı. Bugün ülkemiz, Afgan sorununun çözümü, iklim değişikliği, Aral Gölü felaketi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması vb. güncel bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması için BM ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde önemli girişimlerde bulunmaktadır. .

Özbekistan, Şangay İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda dönem başkanlığını yürütürken, 2022’de ilk kez Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

AB ve Avrupa devletleri dahil olmak üzere tüm büyük ve bölgesel güçlerle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirme yolunda önemli adımlar atılmıştır.

2022 yılının Özbekistan ile AB arasındaki ikili ve bölgeler arası ilişkilerde yeni bir sayfa olduğunu söylemek abartı olmaz.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in ülkemize ilk ziyareti
27-28 Ekim 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in 1. AB-Orta Asya Zirvesi’ne katılımı çerçevesinde verimli müzakereler ve önemli anlaşmalara varıldı.
Astana’da 27 Ekim, kapsamlı işbirliğimizin daha da geliştirilmesine yol açtı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, gündemdeki konuların yeniden ele alınmasına olanak sağladı.

Özbekistan’ın girişimiyle 18 Kasım 2022’de Semerkant’ta düzenlenen AB-Orta Asya Bağlantılılık Konferansı, bölgeler arası iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin sonunda dijitalleşme, yeşil ekonomi, enerji, iklim değişikliği ve ulaşım alanlarında işbirliğinin genişletilmesi konusunda özel anlaşmalara varıldı.

AB ve üye devletlerle işbirliğimizin kilit alanları, yatırımlar, ticaret, mali ve teknik yardım, yüksek teknoloji transferi, bilim ve teknoloji, eğitim, ekoloji, turizm, sağlık ve kültür ile bölgesel güvenliğin güçlendirilmesidir.

İkili ilişkilerimizde büyük bir başarı, 6 Temmuz 2022’de Brüksel’de paraflanan Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’na (EPCA) ilişkin müzakerelerin taraflarca başarıyla tamamlanması oldu.

Belge, ikili işbirliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye getirmeyi amaçlıyor. Özbekistan ile AB arasında 1996 tarihli mevcut Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının (PCA) yerini alacaktır.

Anlaşmanın erken yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu konuda Avrupalı ​​ortaklarımızın daha fazla desteğine güveniyoruz.

EPCA’nın ana hükümlerinin, Ocak 2022’de kabul edilen 2022-2026 için Yeni Özbekistan Kalkınma Stratejisi ile tamamen uyumlu olduğunu vurgulamak isterim.

Strateji, önümüzdeki yıllarda ülkenin kalkınması için en önemli 7 önceliği belirlemektedir. İnsan haklarına, sivil toplumu güçlendirmeye, adaleti sağlamaya, hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve diğer konulara odaklanırlar.

Ayrıca ticaret, ekonomi, su, enerji, ulaşım, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi için Özbekistan’ın AB ve üye devletlerle ilişkilerinin güçlendirilmesinin öneminin altını çiziyor.

Son yıllarda ikili ticari ve ekonomik işbirliğimizin hızlanarak niteliksel olarak yeni bir düzeye ulaştığını vurgulamak isterim.

Geçen yıl ikili ticaret ciro hacmi 4,48 milyar dolara ulaştı (2021’de – 3,79 milyar dolar). Şu anda ülkemizde yüzde 100’ü Avrupa sermayeli 304 şirket olmak üzere AB üyesi ülkelerden yatırımları olan 1052 işletme faaliyet gösteriyor.

Bu bağlamda şunu belirtmek isterim ki,
10 Nisan 2021, Özbekistan’a AB’nin GSP+ programından faydalanıcı statüsü verildi. Bu karar, ülkemizde üretilen yaklaşık 6 bin 200 çeşit malın AB pazarına gümrük vergisiz girmesini sağladı. Bu sayede Özbek mallarının AB’ye ihracatı önemli ölçüde arttı.

Bu vesileyle, geçen yıl Mart ayında ülkemize gerçekleştirilen başarılı ilk GSP+ izleme misyonunu not etmek isterim.

Özbek tarafı, Özbekistan’ın DTÖ üyeliğini desteklediği ve teknik destek sağladığı için Avrupa tarafına minnettardır. (5 milyon avro) bu yönde Bunun Özbekistan ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da genişlemesine hizmet edeceğinden eminiz.

Özbekistan ile AB arasındaki yakın dostane ve yapıcı ilişkilerin halklarımızın çıkarları doğrultusunda sürekli olarak güçlenmeye ve genişlemeye devam edeceğine eminim.

Değerli misafirler,

Burada durup sözü EEAS Doğu Avrupa ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı Sayın Luc Devigne’e ve Özbekistan’ın Avusturya, Almanya, Fransa ve İtalya Büyükelçileri olan meslektaşlarıma vereceğim.

* * *


Kaynak : https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2023/03/01/uzbekistan-eu-state-of-the-progress/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir