Frances Haugen ile Dijital Hizmetler Yasasının küresel etkisi üzerine görüşme


Facebook’ta bilgi uçuran Frances Haugen, AB düzenlemelerinin çevrimiçi platformlar üzerindeki etkisini inceleyecek. İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi.

Kaynak: (c) Avrupa Birliği 2022 – EP


Kaynak : https://www.eureporter.co/business/industry/2022/06/23/discussion-with-frances-haugen-on-the-global-impact-of-the-digital-services-act/

Yorum yapın

SMM Panel