Dünya Yahudi Kongresi, İsrail karşıtı önyargıya karşı koruma sağlayarak hayati bilgileri Uluslararası Adalet Divanı’na sunma hakkını ileri sürüyor


Dün (15 Mayıs) Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) gönderilen bir mektupta, Dünya Yahudi Kongresi (WJC), mahkemenin tüzüğü uyarınca, İsrail ile ilgili bir Danışma Görüşünde adil bir şekilde karar vermesine yardımcı olmak için kritik bilgiler sağlama hakkını ileri sürdü.

Yahudi halkının küresel sesi olarak WJC, mahkemenin karar vermesine yardımcı olabilecek benzersiz bir bakış açısına sahiptir ve bu bilgilerin bulunmaması, mahkemenin Devletin güvenliğine zarar verebilecek bir görüş vermesine katkıda bulunabilir. İsrail ve dünyadaki Yahudi toplulukları.

Mektupta, WJC’nin genel danışmanı ve başkan yardımcısı Menachem Rosensaft şöyle diyor: “Yahudi düşmanlığı, büyük ölçüde İsrail’i karalayan amansız propagandanın etkisiyle dünyanın birçok ülkesinde bir kez daha artıyor.” Daha sonra şunları ekledi: “Mahkeme, bu endişe verici küresel eğilimleri ciddi şekilde etkileyebilecek bir görüş bildirmeden önce daha eksiksiz, doğru ve temsili bilgilerden yararlanmalıdır.”

Mahkeme şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “İsrail’in Doğu Kudüs dahil İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Politika ve Uygulamalarından Doğan Hukuki Sonuçları” başlıklı bir konuda İstişari Görüş vermesi talebini değerlendiriyor. Mütalaa talep eden kararda (77/247), itiraz edilmediği takdirde mahkemenin son derece hatalı bilgi ve öncüllere dayanarak mütalaa vermesine yol açabilecek çok sayıda yanlış veya yanıltıcı beyan ve karine bulunmaktadır. Sonucu güvenliklerini etkileyebilecek bu kovuşturmada Yahudi halkının söz sahibi olması çok önemlidir.

WJC’nin bir beyanda bulunmaya uygun olup olmadığı sorusu, mahkemenin onu “uluslararası bir kuruluş” olarak kabul edip etmediğine ve/veya bu tanımın dışında bir kuruluştan böyle bir beyan almayı kendi yetkisi dahilinde görüp görmediğine bağlıdır. Bugünün mektubu, her iki önermenin de lehinde ikna edici argümanlar sunuyor ve mahkemenin sunumu kabul etmesini istiyor.

Dünya Yahudi Kongresi Hakkında

bu Dünya Yahudi Kongresi (WJC), 100 ülkedeki Yahudi topluluklarını hükümetler, parlamentolar ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eden uluslararası bir kuruluştur.

www.wjc.org

twitter | Facebook


Kaynak : https://www.eureporter.co/world/israel/2023/05/18/world-jewish-congress-asserts-right-to-submit-vital-information-to-international-court-of-justice-safeguarding-against-anti-israel-bias/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir