Birinci Uluslararası Yatırım Forumu Taşkent’te başladı


24 Mart’ta, Birinci Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu başkentte başladı. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev genel kurul toplantısına katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, oturuma Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı da katıldı. Khalid Al-Falih, Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Xiangchen Zhang, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky, Uluslararası Finans Kurumu Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephanie von Friedeburg. Toplantının moderatörlüğünü, BBC World News için haber sunucusu olarak tanınan ve şu anda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İletişim Direktörü olan Jonathan Charles yaptı.

Devlet Başkanı forum katılımcılarını memnuniyetle karşıladı ve etkinliğe değinerek, ülkede son birkaç yılda gerçekleştirilen reform ve dönüşümlerin yanı sıra, daha fazla geliştirilmesi için öncelikli alanların ana hatlarını verdi.

Cumhurbaşkanı, Büyük İpek Yolu’nun merkezinde, antik Mawarannahr topraklarında yer alan Özbekistan’ın yüzyıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerinden tüccarların, işadamlarının ve girişimcilerin dikkatini çektiğini, antik çağlardan beri kervanların geçtiği bölge olarak ünlü olduğunu kaydetti. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında kesişen yollar.

3 bin yıllık devlet geçmişine sahip olan Özbekistan, uzun zamandan beri ticaretin, ekonominin, bilimin, kültür ve sanatın aktif olarak geliştiği bir merkez olmuştur.

Bu geleneklerin devamında “Büyük geçmişten büyük geleceğe” ilkesinden hareketle Özbekistan’da ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürdürülmesi için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda, Devlet Başkanı Özbekistan’daki kilit reform alanlarını sıraladı.

Özellikle, 2017’de büyük bir adım atıldı – yabancı para biriminin dönüştürülmesine ve yabancı yatırımcıların kârlarının ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı. Özbekistan bankaları ve büyük işletmeleri ilk kez uluslararası notlar alarak küresel finans piyasalarına girdi.

Uluslararası topluma açıklığı sağlamak için Özbekistan, 90 yabancı ülke vatandaşlarına vizesiz erişim sağlarken, 60 ülkenin vatandaşlarına da basitleştirilmiş bir şekilde vize alma izni verildi. Bu göstergelere göre bölgedeki en açık devlet statüsüne ulaştık.

Yolsuzlukla mücadele ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması konusunda sistemli bir çalışma yürütülmektedir. 2020 yılında Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Stratejisini kabul etti ve tarihinde ilk kez Özbekistan BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi.

Sivil toplum inşasında, ifade özgürlüğünün sağlanmasında, medya faaliyetlerinin desteklenmesinde, işçi haklarının korunmasının sağlanmasında ve insan sermayesinin geliştirilmesinde elde edilen başarı not edildi. Ülkede son 5 yılda 21 binden fazla okul çocukları için yeni eğitim kurumu kurulduğu, 200’e yakın yeni okulun inşa edildiği, 3 bine yakın okulun yeniden inşası ve tam donanımlı hale getirildiği açıklandı. Aynı kısa dönemde, 23’ü yabancı üniversite olmak üzere 82 yeni üniversite ve enstitü kuruldu ve toplam yükseköğretim kurumu sayısı 159’a ulaştı. Yükseköğretimde okul mezunlarının kayıt oranı yüzde 9’dan yüzde 28’e yükseldi.

Ekonomik alanda reform yapılmasına yönelik başarılar da sıralandı: vergi yükünün hafifletilmesi, gümrük vergilerinin azaltılması, vergi idaresinin iyileştirilmesi, girişimciliğin geliştirilmesi için sistematik önlemler ve yatırım ortamının iyileştirilmesi.

Birinci Uluslararası Yatırım Forumu Taşkent'te başladı
Birinci Uluslararası Yatırım Forumu Taşkent'te başladı 4

Alınan tedbirler sonucunda ülke ekonomisine çekilen yıllık yabancı yatırım hacmi üç katına çıktı. Son 5 yıldaki toplam hacimleri 25 milyar doları buldu. Aynı zamanda, 2,5 milyondan fazla yeni istihdam yaratıldığı için yaklaşık 59 bin yatırım projesi uygulandı.

Devlet Başkanı ayrıca, 2022-2026 için Yeni Özbekistan Kalkınma Stratejisi’nin, ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik tedbirlerin tutarlı bir şekilde devam ettirilmesi, iş dünyasını desteklemeye odaklanan kompakt ve yüksek verimli bir kamu yönetimi sisteminin oluşturulması da dahil olmak üzere temel önceliklerini de detaylandırdı. devletin ekonomideki payının azaltılması, girişimcilik faaliyetlerinin daha da teşvik edilmesi, yatırımcı haklarının korunmasının sağlanması, altyapının hızlandırılması ve modernizasyonu, yerli hammaddeye dayalı katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi, insan sermayesine yatırım yapılması, dış ticaretin serbestleştirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması.

Önümüzdeki 5 yılda yapılacak reformlar sonucunda gayri safi yurtiçi hasılanın 100 milyar dolara ulaşacağı, yıllık ihracatın ise 2 kat artarak 30 milyar doları aşacağı açıklandı. Özel sektörün GSYİH içindeki payı yüzde 80’e çıkarılacak. Özbekistan, 2030 yılına kadar ortalama seviyenin üzerinde vatandaş geliri olan bir ülke olmayı vaat ediyor.

Devlet Başkanı, yatırımcılar için en rahat ve çekici koşulları yaratmak ve yabancı ortaklar ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı yarar sağlayan ortaklıkları kapsamlı bir şekilde derinleştirmek için daha tutarlı çalışma taahhüdünü vurguladı.

Etkinliğin ardından Başkan, katılımcılara Forum’da verimli çalışmalar, aktif işbirliği ve ortak projelerin uygulanması konusunda karşılıklı yarar sağlayan yeni anlaşmalara ulaşılmasını diledi.

Uluslararası finans kurumlarının ve finans kuruluşlarının başkanları da etkinlikte konuşmalar yaparak Özbekistan’ın kalkınması için umutları dile getirdiler.

Özbekistan’ın yatırım, ticari-ekonomik ve endüstriyel potansiyeli, bölgesel ve küresel ticaret ilişkilerinin gelişmesi için beklentiler, yatırım çekme mekanizmaları, ticaretin serbestleştirilmesi ve ulusal ekonominin rekabet gücünün artırılması, ülkeyi sanayileştirme ve sanayiye odaklanmak için daha ileri adımlar Oturumlarda, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, yerli enerjinin dönüşümü ve alternatif enerji kaynaklarına geçiş için önlemler, bölge ülkelerinin ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve transit potansiyellerinin artırılması konuları ele alınacak. ve forum tartışmaları.

COVID sonrası dönemde ekonomik aktivitenin hızlandırılmış gelişiminin canlandırılması ve teşvik edilmesi, yoksulluğun azaltılması, para politikasının düzenlenmesi, iş dünyasının desteklenmesi, bankacılık sektörünün ve finans piyasasının geliştirilmesine esas önem verilecektir.

Etkinlikte ayrıca Özbekistan ile Suudi Arabistan Krallığı, Özbekistan – Çin Yatırım Forumu “Endüstriyel İşbirliği” Hükümetler Arası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji, Kültür, Spor ve Gençlik Komisyonu’nun 5. toplantısı da yer alacak. Yeni Fırsatlar”ın yanı sıra uluslararası finans kurumlarının başkanları, yabancı hükümet finans kuruluşları ve kalkınma ortaklarının katılacağı bir Özbekistan Ülke Platformu.

Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu 26 Mart’a kadar devam edecek.


Kaynak : https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/03/25/the-first-international-investment-forum-kicks-off-in-tashkent/

Yorum yapın

SMM Panel