Avrupa’da inovasyon hastalar için neden önemlidir? – POLİTİKO


Son krizler, Avrupa’nın tıbbi yeniliklerde lider konumunu güvence altına alması ve güçlendirmesi için kritik ihtiyacın altını çizdi. Avrupa Komisyonu bir sonraki İlaç Stratejisi üzerinde çalışırken, Avrupa’nın yeni nesil tedavileri hastalara sunmak için doğru ortama sahip olmasını sağlamamız gerekiyor. Önümüzdeki on yıllar için zorluk, tıbbi yeniliklerin olup olmayacağı değil, nerede olacağıdır. Bu makale, inovasyonun nerede gerçekleştiğinin hastalar, sağlık sistemleri, araştırma topluluğu, işler ve ekonomi için önemli olduğunu açıklayan bir dizinin parçasıdır.

Avrupa'da inovasyon hastalar için neden önemlidir? – POLİTİKO
Ilya Yuffa, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Eli Lilly ve Şirket ve Lilly International Başkanı | EFPIA aracılığıyla

Bugün çoğu ülkede COVID-19 kısıtlamalarından çıkarken, Avrupa’da yeni bir krizle karşı karşıyayız. Ukrayna, Rusya ve Kıta genelindeki topluluklarımızı etkileyen insani bir durum. Birçok şirket gibi, Lilly de temel ilaçları bağışlıyor, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapıyor ve acil ihtiyacı olanlara yardım etmek için koordineli bir endüstri müdahalesini destekliyor. Düşmanlıkların bir an önce sona ermesini ve bu krize bir an önce çözüm bulunmasını temenni ediyoruz.

Kriz, küresel tedarik zincirleri ve sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırdı. Tedaviye ve tıbbi bakıma erişimin öneminin ve yenilikçi çözümlere hiç bitmeyen ihtiyacın açık bir hatırlatıcısıdır. Herkese her zamankinden daha fazla fayda sağlayacak, benzeri görülmemiş bir hızla gelişen bir tıbbi buluşlar dalgasının zirvesindeyiz. Bu potansiyel Avrupa’daki hastalar için nasıl gerçekleştirilebilir?

Eşi görülmemiş bir hızla gelişen bir tıbbi buluş dalgasının zirvesindeyiz.

Avrupa Komisyonu, endüstrimizin değerini ve yenilik için en iyi ortamı yaratmak için doğru teşviklere olan ihtiyacı kabul etti. Bunlar, yeni ilaçlara yönelik araştırmaları ve araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırımı teşvik etmek için çok önemlidir. Ancak yenilik birçok biçim alır. Avrupa’nın, düzenleyici ortamına yaklaşımında, Avrupa genelinde hastalara adil erişimin nasıl sağlanacağı ve hastalara yenilikçi tedavilere hayat kurtaran erken erişim sağlayabilecek klinik deneyler de dahil olmak üzere Ar-Ge’nin yönlendirilmesinde yeniliğe ihtiyacı var.

Tıbbi inovasyonun sahip olabileceği dönüştürücü etki konusunda kişisel olarak veya aile üyeleri veya arkadaşlar aracılığıyla kendi deneyimlerimize sahip olacağız ve bugün her zamankinden daha fazla yeni ilaçların keşfedilme şansı var. Sektörümüzde hiçbir zaman şu anda sahip olduğumuz kadar çok ilaç geliştirmemiştik: En son 8,000. Lilly’de 2014 ile 2024 arasındaki sadece 10 yıl içinde 20 yeni ilacı piyasaya sürmeyi taahhüt ettik. Ve hastalar için sonuçları iyileştirmek için her zamankinden daha kişiselleştirilmiş ilaçların vaadi oldukça dikkat çekici. 2000 ve 2020 arasında, Avrupa’da kanser teşhisi konan kişi sayısı yüzde 50 civarında arttı, ancak ölüm oranları keskin bir şekilde düştüğü için her zamankinden daha fazla insan hayatta kalıyor.1 Fırsatlar geliyor – bu noktada, artık bir sonraki atılımların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği meselesi değil, daha çok ne zaman ve eşit derecede önemli olarak Avrupa genelinde nerede olduğu meselesi.

Avrupa’nın sağlık hizmetlerinde güçlü bir mirası var ama geride kaldı.

Avrupa’nın sağlık hizmetlerinde güçlü bir mirası var ama geride kaldı. 2014-18 arasındaki tüm yeni tıbbi keşiflerin sadece yüzde 22’si Avrupa kökenliyken, yüzde 48’i Amerika Birleşik Devletleri’ndendi.3 Bu, 25 yıl önceki rakamların neredeyse tam tersidir. Ayrıca klinik deneyler için artan bir rekabet var, örneğin Asya’da yürütülen klinik deneylerin sayısı 2009-2013 yıllarında yüzde 14’ten 2020’de yüzde 34’e yükseldi (IQVIA)4, hastalara yenilikçi tedavilere erişmek için daha fazla fırsat sunuyor. Avrupa’da bir sonraki büyük atılımın gerçekleşeceğine bahse girmesem de, zorluklar var.

Avrupa’da inovasyonu nasıl canlandırabiliriz ve bu neden önemlidir??

Ar-Ge’de İnovasyon

Bugün boru hatlarından geldiğini gördüğümüz yenilikler, güçlü ve öngörülebilir fikri mülkiyet (IP) haklarıyla desteklenen uzun yıllara dayanan çalışmaların sonucudur. Lilly, son otuz yılda Alzheimer hastalığı araştırmalarına tek başına 6 milyar dolar yatırım yaptı, ancak yine de bu, sağlık hizmetlerindeki en zorlu karşılanmamış ihtiyaçlardan biri.

IP, sonuçlara götüren destekleyici bir yaşam bilimleri ekosisteminin bir unsurudur ve Avrupa’da birçok mükemmel örnek vardır. İspanya’da, Lilly’nin Alcobendas, Madrid’deki Ar-Ge tesisindeki bilim adamları, şimdi meme kanseri için onaylanmış bir tedaviye dönüştürülen bir molekül keşfettiler. İspanya, endüstrideki araştırmacılar, akademisyenler ve tıp camiası arasındaki işbirliğini güçlü bir şekilde destekleyen ve moleküllerin laboratuvardan canlı kanser hücrelerine ve klinik deneylere kadar tekrarlanan testlerini hızlandıran bir ortama sahiptir. Klinik deneylerde, tarihsel olarak, uygun hastaların yüzde 5’inden azı deneylere katılır ve bir dizi hastalık alanında, ırksal azınlıklar yetersiz temsil edilir. Örneğin, dijital etkileşimlerin kullanımının artması ve çeşitli gruplara erişimin iyileştirilmesi yoluyla hastaların katılımını nasıl kolaylaştıracağımıza bakmamız gerekiyor.

Düzenleyici sistemlerimizde hastalar için yenilik

AB, düzenleyici sisteminin verimli, etkili ve küresel olarak rekabetçi olmasını sağlamak için esnek, iyi kaynaklara sahip politikalara ihtiyaç duyuyor. Yenilikçi klinik deney tasarımları, gerçek dünya veri kanıtları ve bulut tabanlı sunumlar gibi son teknoloji yaklaşımlara izin vermelidir. Sürekli incelemeler gibi girişimlerin güvenlikten ödün vermeden erişimi nasıl hızlandırabileceğini gösteren COVID-19 krizinden öğrenebiliriz. Ve diğer bölgelerden bilgi edinin — şu anda Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yeni bir ilacı incelemesi, ABD’deki Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) kıyasla ortalama 150 gün daha sürüyor.

Yenilik, hastalar için erişim olmadan hiçbir şey ifade etmez.

Yenilikçi hasta erişimi

Yenilik, hastalar için erişim olmadan hiçbir şey ifade etmez. Bunu geliştirmek için fırsatlar olduğunu biliyoruz. Pazarlama izninden sonra, Avrupa’da yeni ilaçlara erişim çok farklı hızlarda olmaktadır – bazı ülkelerde hastalar komşu ülkelere göre altı kat daha uzun süre beklemektedir. AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerinde yenilikçi tedaviler için ortalama geri ödeme süresi 511 gündür, Almanya’da 133 günden Romanya’da 899 güne kadar değişmektedir.5 Ve bireysel ülkelerde yerel düzeyde daha da fazla gecikme olabilir.6 Bunu çözmek için birlikte çalışabiliriz.

Harekete geçme fırsatı

AB’nin Endüstriyel ve Farmasötik stratejileri, Avrupalı ​​bilim adamlarının tıp dünyasını bir kez daha değiştirecek bir sonraki keşif dalgasına öncülük etmesine yardımcı olmak için altın bir fırsat sunuyor. Sofistike yeni teşhis, tedavi ve teknolojilerin taleplerine uygun, geleceğe dönük bir düzenleyici sistem oluşturma fırsatına sahibiz; hastalar için Ar-Ge ve gelecekteki yenilikleri yönlendiren güçlü ve öngörülebilir fikri mülkiyet haklarını sürdürmek; ve Avrupa’da küresel olarak rekabetçi bir yaşam bilimleri ekosistemi sağlamak için daha çevik, daha hızlı ve adil hasta erişimi yaratmak.

Avrupa farmasötik mevzuatının en son gözden geçirilmesinden bu yana 20 yıl geçti ve tüm ilgili sektörlerde (teknoloji, Ar-Ge, genomik geliştirme) inovasyonun hızı o kadar hızlı oldu ki, bu talepleri karşılamak için yasal çerçevemizin güncellendiğinden emin olmamız gerekiyor. gördüğümüz yeniliklerin çoğu. Avrupa bu zorluğun üstesinden gelebilecek mi? Bizde öyle umuyoruz.


Referanslar:

1 Avrupa’da Kanser Karşılaştırma Raporu 2019 — Hastalık Yükü, Maliyetler ve İlaçlara Erişim IHE Raporu 2019:7 (efpia.eu)

2 IDF Diyabet Atlası Europe.pdf (worlddiabetesfoundation.org)

3 Rakamlarla İlaç Endüstrisi, Anahtar veriler 2021, Pharmaprojects & SCRIP, Mart 2021

4 EFPIA Boru Hattı İncelemesi 2021 Güncellemesi IQVIA/EFPIA Boru Hattı İncelemesi 2021

5 EFPIA Charles River Associates Yenilikçi İlaçlara Erişememe ve Gecikmenin Temel Nedenleri, Nisan 2022 Temel Neden Kullanılamazlık Gecikmeleri CRA Raporu Nisan 2022 Final.docx (efpia.eu)

6 Hasta BEKLEME göstergesi Anketi, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerinde hastaların tedavilere erişmesine kadar geçen ortalama süreyi gösterir Nisan, 2022 Hasta BEKLEME Gösterge Verileri 2022 (efpia.eu)
Kaynak : https://www.politico.eu/sponsored-content/why-does-innovation-in-europe-matter-to-patients/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication

Yorum yapın