Afgan soruları: Afganlar geçmiş, bugün ve gelecek hakkında ne düşünüyor?


Son raporlar, Afganistan’ın Taliban’ın geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana en aşağılık insani çıkmazıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yakın tarihli birkaç rapor, yoksulluk ve işsizliğin eşi görülmemiş derecede yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMYK) yakın zamanda Afganistan nüfusunun yüzde ellisinden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi. Doğal afetler durumu daha da şiddetlendirdi. Ayrıca kadınların hakları daha da ellerinden alınmaktadır. Taliban, kadınların neredeyse hiçbir hakka sahip olmayacağını yeniden ileri sürüyordu. Ayrıca yapılan insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorlanarak zaten kritik olan durumu daha da kötüleştirmesi, Hindistan Yönetim Enstitüsü-Rohtak Direktörü Profesör Dheeraj Sharma, Afganistan eski Maden, Petrol ve Sanayi Bakanı Nargis Nehan ve Afganistan, Nangarhar Eyaleti Eski Valisi Shahmahmood Miakhel.

Bu nedenle, daha fazla içgörü elde etmek için, sıradan insanların geçmiş, mevcut senaryo ve gelecek özlemleri hakkındaki değerlendirmelerini anlamak için Afganistan’da bir anket yapıldı. 2022 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 2.003 yanıt toplandı. Anket formu çevrimiçi olarak yayınlandı ve Afganistan’ın çeşitli eski siyasi liderleri, yerel liderleri ve iş adamları ile paylaşıldı; bunlar daha sonra çevrimiçi anketi WhatsApp, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında bağlantılarına ve arkadaşlarına iletti. Bu verilerin sınırlandırılması, yalnızca akıllı telefonu olanlardan toplanmasını kısıtlamasıdır. Bununla birlikte, nüfusun %90’ının mobil iletişime erişimi olduğu ve birçoğunun internete erişmek için her gün belirli alanlarda etkin noktalar bulmaya çalıştığı, dolayısıyla bu çalışmanın örneğini temsil ettiği yaygın olarak bildirilmektedir. Ayrıntılı anket, daha fazla referans için Ek Tablo-I’dedir.

Veri analizi, yanıt verenlerin %61’inin önceki nesillere göre daha iyi altyapı, eğitim ve sağlık tesislerine sahip olduklarını kabul ettiğini ortaya koydu. Bu nedenle, Afganistan’da son yirmi yılda Birleşmiş Milletler ve diğer bazı ülkelerin yardımıyla yürütülen kalkınma faaliyetlerinin kabulü anlamına gelmektedir. Ancak, yanıt verenlerin %78’i eski Afganistan hükümetinin (Taliban işgalinden önce) yozlaşmış olduğuna ve yardımın ihtiyaç sahiplerine tam olarak ulaşmadığına inanıyor. Ankete katılanların %72’sinin Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin yerel liderlerin yolsuzluğundan kaynaklandığına inanması ilginçtir. Bu nedenle, insanlar arasındaki hoşnutsuzluğun sadece ahlaksızlıktan değil, yardımın yanlış yönetilmesinden kaynaklandığı sonucuna varılabilir. Bu ifade, ankete katılanların %78’inin Taliban ve kanallarının dış yardımın büyük bir bölümünü komşu ülkelerden aldığına, ancak Afgan halkından almadığına inandığını gösteren anket sonuçlarıyla destekleniyor. Başka bir deyişle, Afganların çoğunluğu dış yardımın kendisinin yanlış yönetildiğine ve Taliban’ın seçilmiş hükümeti devirmesine yardım etmek için yönlendirildiğine inanıyor.

Hileli uygulamalar yoluyla dış yardımın kötü yönetilmesine ek olarak, şaşırtıcı sayıda katılımcı (%83), Pakistan’ın desteği sayesinde Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin kolay olduğuna inanıyor. Ayrıca, yanıt verenlerin %67’si Çin’in de Taliban’a üstü kapalı destek verdiğine inanıyor. Ek olarak, yanıt verenlerin %67’sinden fazlası ABD’nin yanlış zamanlanmış ve yanlış yönetilen çıkışının Pakistan ve Çin’e Taliban’ın Afganistan’ı hızla ele geçirmesini teşvik etme fırsatı verdiğini düşünüyor.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da Taliban’ın meşruiyetiyle ilgili. Afganistan’dan yanıt verenlerin %56’sından fazlası Taliban üyelerinin onlardan biri olmadığını ve gerçek Afganlar olmadığını belirtiyor. Anketin sonuçları, yanıt verenlerin %61’inin Taliban’a ‘kesinlikle güvenmediğini’ gösteriyor. Daha spesifik olarak, yanıt verenlerin %67’sinin Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesini desteklemediklerini belirtmek önemlidir.

Anketin sonuçları, Afganistan’ın geleceğine de işaret ediyor. Bu çalışmada toplanan verilere göre, Afgan halkının çoğunluğu (%56) kendilerini temsil edebilecek liderlerin seçimi için seçim yapılmasını istemektedir. Afganların çoğunluğu (%67) açık bir şekilde, sürmekte olan krizi çözmek için Birleşmiş Milletler’in müdahalesine yüksek isteklilik bildirmiştir. Daha açık bir şekilde Afganlar, Hindistan ve ABD’nin Afganistan’ın kalkınması ve istikrarında merkezi bir rol oynaması gerektiğine inanıyor. Ankete katılanların %69’u Hindistan’ı Afganistan’ın ‘en iyi dostu ülkesi’ olarak seçti. Bu sadece Hindistan’ın Afganistan’da üstlendiği çeşitli kalkınma girişimlerinin yansıması ve tanınması değil, aynı zamanda Hindistan’ın Afganistan’a yönelik uzun süredir devam eden düşünceli ve hoşgörülü politikasıdır. ABD (%22), ABD’nin Afganistan’daki büyük altyapı gelişimine en azından katkıda bulunduğu görüşüyle ​​ikinci sırada yer alıyor. Arkadaş listesini Pakistan (%10), Rusya (%9), Suudi Arabistan (%6) ve Çin (%4) takip ediyor. Sakinlerin yaklaşık %44’ü, mevcut Taliban’ın önceki Taliban’dan daha iyi hale gelebileceğini düşünüyor çünkü yaptıkları şeye medya daha fazla bakıyor ve dünya eskisinden çok daha fazla birbirine bağlı. Ayrıca, genç ve eski Taliban dönemi arasındaki nesiller arası uçurumun, mevcut Taliban döneminin muhtemelen öncekinden daha iyi olacağına inanmalarının en önemli nedeni olduğunu düşünüyorlar.

Yiyecek, giyecek ve diğer temel ihtiyaçların tedarikinin az olduğu Afganistan’daki mevcut kriz göz önüne alındığında, ankete katılanlardan yedi temel ürünü en gerekliden en az gerekliye doğru bir ölçekte sıralamaları istendi. Yiyecek, su, barınak, ilaç, giysi, yatak takımı ve diğer temel ihtiyaçları sıralamaları gerekiyordu. Ankete katılanların çoğu ‘en temel’ öğeler olarak yiyecek ve suyu seçti, ardından barınak, ilaç ve kıyafet geldi. Nevresimler ve diğer temel ihtiyaçlar, verilen ürünler arasında ‘en az tercih edilenler’ oldu. Yiyecek ve suya sahip olmanın ‘en çok tercih edilen’ tercihi, Afganistan’ın sıradan insanları arasında temel ihtiyaç maddelerine olan şiddetli ihtiyacı gösteriyor. Başka bir deyişle, Afganistan’da ciddi bir gıda ve temiz su kıtlığı var gibi görünüyor ve insanların çoğu günlük temel ihtiyaç maddelerine ulaşamamaktan muzdarip.

Genel olarak, anketin sonuçları Afganların eskisinden daha kötü durumda olduklarını fark ettiklerini gösteriyor çünkü katılımcıların %83’ü Taliban’ın yozlaşmış olduğuna inanıyor ve katılımcıların %67’si Taliban rejimi altında mevcut koşulların zamanla daha da kötüleşeceğini düşünüyor. eğer demokratik düzen bir şekilde yeniden canlandırılmazsa. Bu nedenle, yardımın yolsuzluğa değil muhtaçlara ulaşması için uluslararası toplumun özel araçlarla insani yardım sunmak için bir araya gelmesi önerilmektedir.

*İfade edilen görüşler kişiseldir


Kaynak : https://www.eureporter.co/world/afghanistan/2023/05/17/the-afghan-questions-what-do-afghans-think-about-past-present-and-future-2/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir