AB Temel Haklar Şartı’na kürtaj hakkını dahil edin, MEP talep edin


Kürtaj hakkı c’ye dahil edilmelidir, Avrupa Parlamentosu üyeleri, ABD Yüksek Mahkemesi’nin ABD’deki kürtaj haklarını bozma kararına ve AB’de kürtaj haklarını ve kadın sağlığını koruma ihtiyacına ilişkin 324 oyla kabul edilen bir kararda ısrar ediyor, 155 aleyhte ve 38 çekimser. Konsey’e, Şart’ın “herkesin güvenli ve yasal kürtaj hakkına sahip olduğunu” ekleyen 7. Maddesini değiştirmek için bir teklif sunulmalıdır. MEP’ler, Avrupa Konseyi’nin, daha önce de belirtildiği gibi, AB Antlaşmalarını gözden geçirecek bir Sözleşmeyi görüşmek üzere toplanmasını bekliyor 9 Haziran’daki kararlarında.

MEP’ler, ABD’deki kadın ve kızların yanı sıra, bu tür zorlu koşullarda yasal ve güvenli kürtaj bakımına erişim ve hak sağlama ve bu hakları savunanlarla dayanışma ve desteklerini ifade eder. Bunu göz önünde bulundurarak, ABD Kongresi’nden kürtajı federal düzeyde koruyacak bir yasa tasarısı geçirmesini istiyorlar.

Ayrıca, Avrupa da dahil olmak üzere dünyadaki cinsiyet ve seçim karşıtı gruplara yönelik finansmanda olası bir artıştan endişe duyuyorlar. Üye devletleri kürtajı suç olmaktan çıkarmaya ve bazı üye devletlerde hala erişimi engelleyen kalan yasal, mali, sosyal ve pratik kısıtlamaları kaldırmaya ve bunlarla mücadele etmeye çağırıyorlar.

Kararda, AB ülkelerinin güvenli, yasal ve ücretsiz kürtaj hizmetlerine, doğum öncesi ve anne sağlığı hizmetlerine, gönüllü aile planlamasına, genç dostu hizmetlere ve HIV önleme, tedavi ve desteğe ayrım gözetmeksizin erişimi garanti etmesi gerektiği belirtiliyor. Komisyon ve üye devletler, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarını (SRHR) ilerletmek için çalışan insan hakları savunucularına ve sağlık hizmeti sunucularına yönelik siyasi desteğini artırmalı, diye ekliyor.

Arka fon

9 Haziran’da, Milletvekilleri bir karar aldı Roe v. Wade’in dönüm noktası niteliğindeki davasının onaylanması çağrısında bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin 24 Haziran’da kürtaj haklarının ülke çapında garantili korumasını bozmak için aldığı karar, her ABD eyaletinin kürtajı kısıtlamasına veya yasaklamasına izin veriyor.


Kaynak : https://www.eureporter.co/politics/eu-charter-of-fundamental-rights/2022/07/11/include-the-right-to-abortion-in-eu-charter-of-fundamental-rights-demand-meps/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir