AB denetçileri, Ukrayna’ya mali yardımla bağlantılı yeni bir borçlanma stratejisi de dahil olmak üzere bir teklif paketi hakkında Görüş yayınladı


Kasım ayı başlarında Avrupa Komisyonu, AB’nin borçlanma operasyonlarını çeşitlendirmek için AB’nin Mali Tüzüğünde değişiklikler önerdi. Buna paralel olarak, Ukrayna’ya acil mali yardım sağlamak için de tekliflerde bulundu. Bu öneriler, Avrupa Parlamentosu’nun 23 Kasım 2022’deki genel kurulunda tartışılacak. Yasa, AB bütçesini etkileyen her türlü teklifin Avrupa Sayıştayı’na önceden danışılmasını şart koşuyor.  

Denetçiler, Komisyonun Mali Tüzük için teklif ettiği değişikliklerin bazı yönlerine dikkat çekmektedir. Çeşitlendirilmiş bir fonlama stratejisi oluşturmanın avantajlarını tüm borçlanma operasyonları için temel yöntem olarak görüyorlar. Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, şu anda AB’nin COVID kurtarma paketi NextGenerationEU kapsamında borçlanma için uygulananları yansıtıyor. Mevcut AB mali kurallarının gerektirdiği ‘arka arkaya finansman’ yerine, yeni yaklaşım, ödünç alınan tutarları geçici olarak bir banka hesabında tutabilen ve kısa vadeli borç kullanabilen egemen devletler tarafından kullanılan yaklaşıma benziyor. AB bonoları ve kredi limitleri gibi araçlar. Bu, Komisyona mevcut en iyi borçlanma seçeneğini seçme konusunda daha fazla esneklik sağlayacaktır. Bununla birlikte, denetçiler, revize edilen mevzuatın yönetişim çerçevesi ve risk yönetimi prosedürleri gibi gerekli gördükleri düzenlemelerle ilgili herhangi bir ayrıntı sağlamadığını belirtmektedir.

İstisnai bir hızlandırılmış prosedürün parçası olarak Komisyon, Ukrayna’ya 18 milyar Euro’ya varan, 35 yıla varan vadelerle ve şu andan itibaren 10 yıldan önce geri ödenmeyecek kredileri harekete geçirmeyi de teklif etti. Bu krediler için garanti, öz kaynaklar tavanı ile gerçekte AB bütçesini finanse etmek için kullanılan öz kaynaklar arasındaki fark olan AB bütçesi ‘kafa payı’ olacaktır. Bu boşluk payı şu anda AB’nin ek finansal çıkışları karşılaması için bir tampon görevi görüyor. Denetçiler, AB bütçe boşluk payının Ukrayna’ya verilen kredilerin temerrüde düşme riskini karşılaması halinde, ilgili risklerin gelecekteki bütçeler ve ödeme ihtiyaçları üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olabileceği anlamına geleceği konusunda denetçiler uyarıyor. Şu anda, denetçiler, tavan boşluğunun boyutunu buna göre artırmaya yönelik bir plan olmadığını gözlemliyor.

Arkaplan bilgisi

Görüş şu adreste mevcuttur: ECA web sitesi İngilizcede; diğer AB dilleri kısa bir süre içinde bunu takip edecektir. Son zamanlarda, ECA, AB’nin Mali Tüzüğüne ilişkin yasama müzakerelerine de katkıda bulunmuştur. Yeniden biçimlendirilmesine ilişkin görüş ve bir tane para cezaları, cezalar ve diğer yaptırımlar.


Kaynak : https://www.eureporter.co/politics/european-court-of-auditors/2022/11/25/eu-auditors-issue-opinion-on-a-package-of-proposals-including-a-new-borrowing-strategy-linked-to-financial-aid-to-ukraine/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir