675 bin çocuk okul dışında

Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna kadar, 2020-21 eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim çağındaki bütün 675 bin öğrenci mektep haricen kaldı.

675 bin çocuk okul dışında

Mustafa BİLDİRCİN

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) hazırladığı, “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” dosyası yayımlandı. Yaşa göre okullaşma oranlarının hesaplandığı çalışma, 675 bin 861 çocuğun eğitimin dışarıya kaldığını ortaya koydu.

Öğrenciler ve Eğitime Erişim dosyasında, ülkedeki uzak eğitim sürecindeki imkânların çocuktan çocuğa büyük farklılıklar gösterdiği belirtilerek, “Derinleşen dijital uçurum, eğitim sistemi içindeki eşitsizlikleri keskinleştirdi” denildi. Dosyada, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan, “Sayılarla Uzak Eğitim” verileri de değerlendirildi. Uzaktan eğitime erişim için cep telefonu kullanan öğrencilerin oranının yüzde 60 olduğunun altını çizen ERG, “Çocukların kaliteli uzak eğitime erişimi için kaynakların artırılmasına ihtiyaç var. Bunun yanı sıra uzakta eğitime erişebiliyor elde etmek öğrencinin nitelikli eğitime de erişebildiği anlamına gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Dosyada paylaşılan ve Haziran 2020 dönemini kapsayan verilere göre, en yoksul yüzde 20’lik kesimdeki ailelere mensup çocukların çevrimiçi eğitime erişim oranı yüzde 14’te kaldı.

Salgın nedeniyle milyonlarca öğrencinin gelişimlerine istikamet verecek önemli deneyimleri edinemediğine dikkat çeken ERG dosyasında, “Öğrencilerin İyi Olma Hali” başlığı aşağı şunlar kaydedildi: “Günlük düzenin bozulması, grup içi etkileşimin azlığı, hasta olma korkusu, gelecek kaygısı, sosyal uzaklık zorunluluğu gibi faktörler öğrencilerin iyi olma halini Mart 2020’den bu yana etkiliyor.”

ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Dosyada, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik okullaşma oranlarının, “kaygı verici” olduğu belirtildi. Buna tarafından, 14 yaşındaki çocukların yüzde 3,6’sı okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda ise yüzde 15,5’e fırladı. Gerekli eğitim zarfında olmayan okulöncesi ise okula belirtilmiş öğrenci oranının asgari olduğu aşama oldu. Okulöncesi eğitim çağında bulunan üç yaşındaki çocukların yüzde 94,4’ü, dört yaşındakilerin yüzde 83,6’sı, beş yaşındakilerin ise yüzde 41,5’i okula tescil olmadı.

ERG’nin çalışmasındaki mektep dışındaki çocukların sayısı, dehşet tabloyu gözler önüne serdi:

6-9 yaş grubundaki çocukların 143 bin 861’i,

10-13 yaş grubundaki 5 milyon 153 504 çocuğun yaklaşık 74 bin 726’sı,

14-17 yaş grubundaki 4 milyon 948 bin 853 çocuğun 457 bin 274’si.

4-6 Yaş Kuran kurslarının gerekli eğitim çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan girişimlere de dosyada yer verildi.

Diyanet’in raporlarında, 4-6 yaş Kuran kurslarında 181 bin 808 öğrencinin öğrenim gördüğünün belirtildiği, MEB istatistiklerine göre ise “toplum temelli olarak kurumlar”daki öğrenci sayısının 113 bin ile açıklama edildiğinin altı çizildi. Veriler arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken ERG, “Çocukların ne kadarının Diyanet kurslarda eğitim gördüğü paylaşılmalı” ifadesini kullandı.

675-bin-cocuk-okul-disinda-937403-1.

Yorum yapın